Een nieuw gezicht
in de binnenstad

Multi presenteert nieuw plan FORUM Rotterdam en contracteert Primark met flagship store

Multi presenteert haar aangepaste plan voor FORUM Rotterdam, tussen Coolsingel, Lijnbaan en ‘Koopgoot’ en heeft Primark verbonden aan het project met een flagship store. Onlangs werd bekend dat Multi voor het monumentale bankgebouw aan de Coolsingel, ook onderdeel van FORUM, de Rotterdamse boekhandel Donner heeft gecontracteerd. Dit Rijksmonument wordt door Multi in oude luister hersteld voor een nieuw gebruik. In het aangepaste plan wordt ook de bestaande kantoortoren getransformeerd tot woontoren. Tevens worden de winkels aan de Lijnbaanzijde bij FORUM betrokken. De start van de bouw wordt in 2016 verwacht.


Concept ‘kubus’ verlaten
Multi heeft het concept van de ‘kubus’ verlaten en het plan ingrijpend aangepast, onder meer om Primark met de beoogde omvang en formule in te passen. Het plan bestaat nu uit een aantal plandelen met een eigen architectuur en invulling. In het nieuwe plan wordt de kantoortoren uit de jaren 70 getransformeerd tot woontoren en krijgt een geheel nieuwe en uitgesproken architectuur. Primark komt met een flagship store centraal in het project. Het monumentale bankgebouw blijft het gezicht aan de Coolsingel, maar wordt volledig gerenoveerd. Aan de Lijnbaankant van het bouwblok worden de winkels op het drukste punt van de Lijnbaan vernieuwd en substantieel vergroot. De planrevisie bood tevens de mogelijkheid om het programma te herzien en meer af te stemmen op actuele marktomstandigheden.
 

Versterken van de omgeving
Ondanks het feit dat de multifunctionele kubus niet langer de drager van het plan is, blijft het oude uitgangspunt onverkort van kracht: het voor het grote publiek tot leven brengen van deze onbenutte plek in het hart van het centrum. Daartoe wordt vrijwel het hele bouwblok vernieuwd. Maar bovendien wordt in het aangepaste plan dit vernieuwde bouwblok helemaal naar buiten gekeerd: het richt zich nu geheel op de omliggende winkelstraten. Op dit moment niet gebruikte gevels krijgen een publieksfunctie. Het nieuwe blok zal de passantencirculatie door het centrum versterken: dat is positief voor retailers in de omgeving. Dit versterkt ook het city-lounge concept van de gemeente Rotterdam en sluit aan bij de doelstelling van het ‘Lijnbaan-akkoord’.


Alle plandelen zijn verkocht
Alle plandelen van FORUM zijn verkocht en het merendeel is verhuurd. Primark komt met een winkel van 12.000 m².
De winkels aan de Lijnbaan die nu in het plan betrokken worden, zijn van Syntrus Achmea Real Estate & Finance
(namens drie fondsen) en ASR Property Fund N.V. Na herontwikkeling zijn deze partijen ook eigenaar van de nieuw te ontwikkelen ca. 6.000 m² winkelruimten. Namens een van haar opdrachtgevers heeft Syntrus Achmea Real Estate & Finance de woontoren met 103 appartementen gekocht. Het monumentale bankgebouw blijft eigendom van Multi en is nagenoeg geheel verhuurd aan boekhandel Donner (3.900 m²) en ABN AMRO bank (900 m² bankkantoor en ca. 4.700 m² kantoorruimte). Het totale plan beslaat bijna 60.000 m² bvo met een totaal investeringsvolume van ca. 175 miljoen Euro.
 

Waarborgen kwaliteitsambities
OMA en Wessel de Jonge Architecten uit Rotterdam zijn vanaf het begin van het planproces betrokken en ook de ontwerpers van het nieuwe plan. Hiermee blijven de essentiële uitgangspunten, waardes en Multi’s kwaliteitsambities in het plan gewaarborgd.


Planning
Op 24 november heeft het college van B&W van Rotterdam een positief besluit genomen over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan FORUM. Daarmee start voor FORUM de laatste fase van publieke besluitvorming, die naar verwachting, in het voorjaar van 2016 leidt tot instemming door de gemeenteraad. De start van de bouw wordt in 2016 verwacht en de oplevering vindt gefaseerd plaats in 2017 en 2018.


Profiel Multi
Multi Netherlands, is onderdeel van Multi Corporation, één van de grootste ondernemingen binnen Europa en Turkije op het gebied van investering, exploitatie en (her)ontwikkeling van winkelcentra. Multi’s projecten zijn innovatief en duurzaam, en vormen vaak de motor achter de economische groei en sociale herontwikkeling van een stad of regio. Multi managet momenteel circa 90 winkelcentra. Van een deel van deze winkelcentra is Multi tevens eigenaar. Multi is actief in 13 landen en heeft sinds haar oprichting in 1982 meer dan 180 projecten gerealiseerd.